Share Poll

Poll link

500 px
350 px
250 px
Preview

widget preview:

Wijdte - px Hoogte - px

Preview sluiten
! Je maakt gebruikt van een niet-ondersteunende browser Uw browser versie is niet geoptimaliseerd voor Toluna, we raden aan dat u de laatste versie installeert Upgrade
Wij plaatsen mogelijk cookies op uw computer zodat de website beter werkt. Voor meer informatie over cookies en het type cookies die u accepteert, bekijk onze Privacybeleid
“TRUSTe”/

Privacybeleid

Laatste update: 31 Augustus 2017

 

De Toluna Group Limited en al zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven wereldwijd ('Wij', 'Onze', Ons' of 'Toluna') streven ernaar uw privacy te beschermen en respecteren. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt op http://www.toluna.com (onze 'Website' of 'site') en de mobiele Toluna-toepassing, verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Op de mobiele toepassing zijn aanvullende privacyvoorwaarden van toepassing, zoals wordt beschreven in dit privacybeleid. Het beschrijft ook de keuzemogelijkheden die u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u inzage in deze informatie kunt krijgen en deze kunt bijwerken.

In dit privacybeleid krijgt u informatie over het volgende:

 Welke gegevens deze site verzamelt/traceert over u.
 Wat deze site doet met de gegevens die worden verzameld/getraceerd.
 Met wie deze site de gegevens deelt die worden verzameld/getraceerd.
 Het beleid van deze site met betrekking tot traceringstechnologieën van externe partijen.
 Het opt-out-beleid van deze site.
 Het beleid van deze site over het corrigeren en bijwerken van persoonlijke gegevens.
 Het beleid van deze site voor het verwijderen of deactiveren van uw naam uit hun database.
 Melding van wijzigingen.
 Het beleid van deze site betreffende beveiliging.
 Het beleid van deze site betreffende zakelijke overdrachten.
 Het beleid van deze site betreffende koppelingen naar sites van derde partijen.
 Het beleid van deze site betreffende wettelijke disclaimers.
 Het beleid van deze site betreffende de privacy van kinderen.
 Het beleid van deze site betreffende social media-widgets.
 Het beleid van deze site betreffende Single Sign-On.
 Het beleid van deze site betreffende verwijzingen.
 Het beleid van deze site betreffende het toevoegen van contacten
 Het beleid van deze site betreffende mobiele toepassingen

 

Onze privacybelofte aan u

Toluna is een online groep voor gegevensverzameling die zich richt op het verstrekken van gegevens van hoge kwaliteit aan onze klanten die voornamelijk werkzaam zijn in de markt- en marketinganalyse-industrie, evenals in vele andere bedrijfstakken. Wij bouwen en onderhouden grote online consumentenpanels, waarmee we realtime digitale opinies van consumenten aan onze klanten kunnen leveren via onze marktonderzoeken en analyseplatforms. U kunt er zeker van zijn dat uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw informatie voor ons van het grootste belang zijn. Alle gegevens die we via onze onderzoeken verzamelen, worden in samengevoegde vorm aan onze klanten geleverd, d.w.z. dat de informatie wordt verstrekt over groepen mensen en niet op individueel niveau. Persoonlijke informatie over u wordt alleen in specifieke onderzoeken aan onze klanten verstrekt en we verstrekken uw persoonlijke informatie nooit aan onze klanten, tenzij we eerst uw toestemming daarvoor hebben. Alle door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie wordt veilig en vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.
 

De informatie die wij verzamelen

Uw deelname aan een van onze panels en enquêtes is vrijwillig. Om lid van een panel te worden, moet u een registratieformulier invullen dat beschikbaar is op onze website en mobiele toepassing of via koppelingen op de websites van onze partners; hierop wordt enige persoonlijke en algemene consumenteninformatie over u verzameld. Door dit te doen, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u persoonlijke informatie verstrekt aan ons in de VS gevestigde bedrijf Toluna USA, Inc. (Toluna USA) en dat dergelijke informatie wordt opgeslagen op servers die ons eigendom zijn en zich in de VS bevinden. We vragen om uw e-mailadres, zodat we u per e-mail kunnen uitnodigen om aan toekomstige enquêtes deel te nemen. De overige gegevens die we verzamelen, zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, grootte van uw huishouden, inkomen, opleiding en arbeidsstatus, gebruiken we om gepaste marktonderzoeksprojecten voor u te selecteren. Uw geboortedatum wordt gebruikt om automatisch uw leeftijd bij te werken voor doelgerichte marketing voor leeftijdgerelateerde groepen. We vragen u om deze gegevens om te bepalen of u geschikt bent voor bepaalde projecten. Alle e-mailberichten van Toluna worden naar uw primaire e-mailadres verzonden dat u hebt opgegeven bij de registratie. Als u panellid wordt, wordt uw informatie (naam en volledig postadres) ook gebruikt voor afhandeling van incentives. Wanneer er incentives aan uw account worden toegevoegd en u deze wenst te gebruiken, is deze informatie nodig om uw beloning naar het juiste adres te kunnen sturen. Af en toe kan een derde partij worden gebruikt voor het versturen van cheques of het afhandelen van de levering van beloningen; uw persoonlijke informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.

Na de registratie kunt u uw profiel invullen en ons meer persoonlijke informatie verstrekken, zodat we u voor geschikte enquêtes kunnen uitnodigen.
In bepaalde gevallen kan Toluna u om gevoelige persoonlijke informatie vragen en indien dit wettelijk vereist wordt, vragen we u toestemming voor de verwerking van dergelijke gevoelige persoonlijke informatie. Voorbeelden van gevoelige persoonlijke informatie zijn uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw fysieke of mentale gezondheid, en uw seksleven. Deze gegevens worden alleen gedeeld met derden als het nodig is voor specifieke onderzoeken en alleen als u voorafgaand toestemming hebt gegeven om te participeren in deze onderzoeken. We zouden gevoelige informatie over u kunnen delen als ons wordt opgedragen dat te doen door een gerechtelijk bevel. 
Als u aan een enquête deelneemt of ons persoonlijke informatie verschaft zonder dat u lid bent van ons panel, dan is de enige persoonlijke informatie die we zullen bewaren uw e-mailadres, geslacht, leeftijd, postcode, computer-id en IP-adres (en, indien wettelijk toegestaan, uw etnische afkomst). We doen dit zodat we contact met u kunnen opnemen als u een prijs hebt gewonnen of recht hebt op een beloning, om voor u geschikte enquêtes te selecteren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Tenzij u ervoor kiest om lid te worden van het Toluna-panel, zullen we geen contact met u opnemen om een andere reden dan u te informeren dat u een prijs hebt gewonnen of recht hebt op een incentive. Als u recht hebt op een prijs of een incentive, verzamelen en bewaren we dergelijke persoonlijke informatie, voor zover we overeenkomstig de wet- of regelgeving verplicht zijn deze te bewaren of te rapporteren.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de persoonlijke informatie die u besluit openbaar te maken in de Community Area op de site (via een openbaar bericht op uw prikbord, in de vorm van een mening, onderwerp, battle, vind-ik-leuk, of een andere openbare ruimte of forum), kan worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. We zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u verstrekt of besluit openbaar te maken. Daarnaast zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud die u op de site publiceert en die via zoekmachines op internet kan worden gevonden. Onze website biedt voor het publiek toegankelijke blog- of groepsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u op deze forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Neem contact met ons op via privacy@toluna.com indien u uw persoonlijke informatie uit onze blog of uit ons groepsforum wilt laten verwijderen. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke informatie te verwijderen (tenzij wettelijk vereist), in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden geven waarom dat onmogelijk is.
We plaatsen, naast andere goedkeuringen, ook persoonlijke aanbevelingen van tevreden klanten op onze site. Met uw toestemming kunnen we uw beoordeling samen met uw naam plaatsen. Indien u uw beoordeling wilt bijwerken of wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@toluna.com.


EU - VS en Zwitserse- Vs Privacy Shield-programma

Toluna, (met inbegrip van zijn in de VS gevestigde bedrijf Toluna USA Inc.), erkent dat de EU en Zwitserland strenge beschermende maatregelen hebben genomen betreffende de verwerking van persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland, inclusief verplichtingen om deze adequate bescherming te bieden van persoonsgegevens die naar buiten de EU en Zwitserland worden overgedragen. Om voor adequate bescherming te zorgen van bepaalde persoonsgegevens uit de EU en Zwitserland over individuele personen (inclusief over u en onze zakelijke klanten, leveranciers, zakelijke partners, sollicitanten en medewerkers) die in de VS worden ontvangen, heeft Toluna verkozen tot zelfcertificering over te gaan tot het EU-VS Privacy Shield-programma en het Zwitsers-VS Privacy shield-programma dat onder beheer staat van het US Department of Commerce (Privacy Shield). Onder het Privacy Shield-programma is Toluna verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie die het bedrijf ontvangt, en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens het bedrijf werkt. Toluna houdt zich aan de Privacy Shield-principes van mededeling, keuze, verantwoordelijkheid voor overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang, verhaal, afdwinging en aansprakelijkheid. Als er enig conflict is tussen de voorwaarden van het privacy beleid en de Privacy Shield voorwaarden, zullen de Privacy Shield voorwaarden gelden. 
Voor doelen in verband met afdwinging van navolging van het Privacy Shield is Toluna onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de US Federal Trade Commission. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar de Privacy Shield-website van het US Department of Commerce op:https://www.privacyshield.gov. Om de vermelding van Toluna op de Privacy Shield-lijst door te nemen, gaat u naar de Privacy Shield-zelfcertificeringslijst van het US Department of Commerce op: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Bindende arbitrage

U hebt onder bepaalde omstandigheden mogelijk de optie om bindende arbitrage te kiezen voor de oplossing van uw klacht, mits u de volgende stappen hebt genomen: (1) u hebt uw klacht rechtstreeks aan Toluna gericht en ons de kans gegeven de kwestie op te lossen; (2) u hebt gebruik gemaakt van het onafhankelijke geschillenbeslechtingsmechanisme dat wordt beschreven in de paragraaf Vragen of klachten; en (3) u hebt de kwestie aan de orde gesteld via de relevante autoriteit voor gegevensbescherming en het US Department of Commerce een kans gegeven de klacht op te lossen zonder kosten voor u. Ga voor meer informatie over bindende arbitrage naar US Department of Commerce's Privacy Shield Framework: Annex I (Binding Arbitration).

 

Gebruik van deze informatie

De informatie die u aan ons verstrekt, wordt verwerkt met het doel een wereldwijd, bedrijfseigen database van panelleden te creëren en te exploiteren, met het doel markt- en marketingonderzoek te doen. Als u lid bent van het Toluna-panel, worden uw gegevens opgeslagen in onze database die we kunnen gebruiken om te bepalen welke personen gekwalificeerd zijn voor bepaalde onderzoeken. Onze bedrijfseigen database wordt gehost bij en wordt beheerd door Toluna USA en uw gegevens kunnen worden geopend en voor onderzoek worden gebruikt door andere bedrijven van de Toluna-groep. Als we denken dat uw profiel u een potentiële kandidaat maakt voor een onderzoek, dan e-mailen we u een uitnodiging om u over deze mogelijkheid in te lichten.

 

Delen

We zullen persoonlijke informatie van onze panelleden of de individuele personen die voor ons aan enquêtes deelnemen, niet verkopen of overdragen. Informatie die persoonlijk identificeerbaar is, mag uitsluitend met uw toestemming worden overgedragen en dit wordt per geval beoordeeld, behalve bij de uitzonderingen die hieronder worden vermeld.
Hoewel we er alles aan doen om uw privacy te bewaren, kunnen we in bepaalde gevallen uw persoonlijke informatie openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie. We kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken als het wettelijk verplicht is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke procedure, wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude of overtreding van de voorwaarden van de site te onderzoeken of om op een verzoek van de overheid te reageren. We kunnen ook in specifieke marktonderzoeksprogramma's (en met uw uitdrukkelijke toestemming vooraf) uw persoonlijke informatie openbaar maken aan derden met het doel deze specifieke marktonderzoeksdiensten aan onze klanten te verlenen.
Af en toe kan Toluna gebruikmaken van software van derden voor het beheer van e-maillijsten en e-maildistributie, of gebruikmaken van derden voor het matchen van onze panelleden met leden van andere lijsten of panels, of om de nauwkeurigheid van persoonlijke informatie te valideren. We kunnen derden inschakelen om ons hun gegevens te verstrekken die ze eerder hebben verzameld over u en deze gegevens toevoegen aan uw demografisch profiel. In die gevallen wordt uitsluitend samengevoegde informatie, gebaseerd op uw antwoorden op onze enquêtes en/of uw van toepassing zijnde Toluna-panel-identificatienummer, overgedragen aan deze derde zodat ze namens ons of onze klanten specifieke functies kunnen uitvoeren. We kunnen uw persoonlijke informatie ook met onze dienstverleners delen met het doel de prijzen die u hebt gewonnen of andere incentives die we u geven voor uw deelname aan onze panels, te administreren en/of te leveren.
Wanneer uw persoonlijke informatie wordt overgedragen van een Toluna-entiteit in de Europese Unie naar een land waarvan niet erkend wordt dat het gelijkwaardige bescherming biedt, met inbegrip van de Verenigde Staten, gebruikt Toluna overdrachtsovereenkomsten volgens het standaardmodel voor contracten dat de Europese Commissie heeft voorgeschreven voor overdracht van persoonlijke informatie naar andere landen.
 

Het gebruik van cookies op onze website

We gebruiken cookies op onze website om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website; dit helpt ons u een goede ervaring te geven bij uw gebruik van onze website en het helpt ons onze site te verbeteren. Zie ons cookie-beleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.
 

Toluna: Cookiebeleid

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Hierdoor kunnen we u een betere ervaring te geven wanneer u door onze website bladert en het helpt ons onze website te verbeteren. Door op onze site te blijven rondkijken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestandje met letters en cijfers, dat we in uw browser of op de vaste schijf van uw computer opslaan. Cookies bevatten informatie die wordt overgedragen naar de vaste schijf van uw computer.
We gebruiken de volgende cookies:
  • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Het zijn bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken om u aan te melden bij de beveiligde delen van onze website, een winkelwagentje te gebruiken of gebruik te maken van e-factureringsdiensten.
  • Analyse-/prestatiecookies. Met behulp van deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en kunnen we zien hoe bezoekers tijdens hun bezoek binnen onze website navigeren. Dit helpt ons de manier te verbeteren waarop onze website werkt, door bijvoorbeeld te zorgen dat gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.
  • Functionaliteitscookies. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. We kunnen hierdoor onze content voor u aanpassen, u bij uw naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of uw regio).
  • Targetingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de koppelingen waarop u hebt geklikt. We gebruiken deze informatie om onze website en de daarop weergegeven advertenties beter te laten aansluiten op uw interesses. We kunnen deze informatie voor dat doel ook met derden delen.
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:
Cookie Naam Doel Meer informatie
.toluna-group.com
(Analyse)
_ga Dit cookie schat het aantal gebruikers en ziet gebruikspatronen
 
Vervalt na 730 dagen.
.toluna-group.com
 (Targeting)
visitor_id[visitor#] Met dit cookie kunt u onze site op een manier gebruiken die uw ervaring met browsen stroomlijnt. Als u zich bij ons registreert of onze online formulieren invult, gebruiken we cookies om uw gegevens te onthouden tijdens uw huidige bezoek en, als het cookie in die tussentijd niet is verwijderd, voor toekomstige bezoeken. Vervalt na 730 dagen.
go.toluna-group.com
(Analyse)
Pardot Om succes te meten schat dit cookie voor speciale campagnes het aantal bezoeken en doorklikbezoeken Vervalt wanneer de browsersessie wordt beëindigd.
go.toluna-group.com
(Targeting)
visitor_id[visitor#] Met dit cookie kunt u onze site op een manier gebruiken die uw ervaring met browsen stroomlijnt. Als u zich bij ons registreert of onze online formulieren invult, gebruiken we cookies om uw gegevens te onthouden tijdens uw huidige bezoek en, als het cookie in die tussentijd niet is verwijderd, voor toekomstige bezoeken. Vervalt na 730 dagen.
.toluna-thoughts.com
(Analyse)
_ga Dit cookie schat het aantal gebruikers en ziet gebruikspatronen Vervalt na 730 dagen.
.quicksurveys.com
(Analyse)
_ga Dit cookie schat het aantal gebruikers en ziet gebruikspatronen Vervalt na 730 dagen.
.quicksurveys.com (Targeting) visitor_id[visitor#] Met dit cookie kunt u onze site op een manier gebruiken die uw ervaring met browsen stroomlijnt. Als u zich bij ons registreert of onze online formulieren invult, gebruiken we cookies om uw gegevens te onthouden tijdens uw huidige bezoek en, als het cookie in die tussentijd niet is verwijderd, voor toekomstige bezoeken. Vervalt na 730 dagen.
.toluna-analytics.com.com (Targeting) visitor_id[visitor#] Met dit cookie kunt u onze site op een manier gebruiken die uw ervaring met browsen stroomlijnt. Als u zich bij ons registreert of onze online formulieren invult, gebruiken we cookies om uw gegevens te onthouden tijdens uw huidige bezoek en, als het cookie in die tussentijd niet is verwijderd, voor toekomstige bezoeken. Vervalt na 730 dagen.
 
Let op: ook derden (met inbegrip van bijvoorbeeld advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten, zoals diensten voor webverkeeranalyse) kunnen cookies gebruiken; over deze cookies hebben wij geen zeggenschap. Die cookies zijn waarschijnlijk analyse-/prestatiecookies of targetingcookies.

Hoe verander ik mijn cookie-instellingen?
U kunt cookies blokkeren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het plaatsen van alle of sommige cookies weigert. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (met inbegrip van essentiële cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot alle delen of gedeelten van onze site.
De meeste webbrowsers staan een bepaalde mate van controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te weten te komen over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies er reeds zijn geplaatst en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, bezoekt u www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.
Om tracering door Google Analytics op alle websites te weigeren, bezoekt u http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Met uitzondering van essentiële cookies, verlopen alle cookies na 730 dagen.

Het gebruik van cookies op onze websites voor panelonderzoeken

We gebruiken ook cookies als onderdeel van onze enquêtes waarvoor u mogelijk toestemming geeft om zo nu en dan aan deel te nemen.
 

Andere traceringstechnologieën

Toluna en zijn klanten, partners, gelieerde bedrijven of analyse- en dienstleveranciers gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens/webbugs, scripts en tags. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site en internet te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel, bijvoorbeeld marketing onderzoek studies die ervoor zorgen dat wij beter begrijpen of dat de producten die u heeft gekocht zijn beinvloedt door online advertenties en het helpt ons om te brgijpen of u producten heeft gekocht bij derde partijen. Onze klanten kunnen uw antwoorden op enquêtes, demografische informatie en websurfgedrag combineren met die van anderen om 'samengevoegde' rapporten te produceren. Ze kunnen ook wetenschappelijke rapporten samenstellen op basis van gemodelleerde gegevens. 'Gemodelleerde gegevens' zijn gegevens die zijn ontwikkeld op basis van demografische en gedragskenmerken (zoals uw geslacht, leeftijd en de websites die u bezoekt) om te voorspellen wat mensen met vergelijkbare of overeenkomstige kenmerken zouden bekijken of kopen. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevoegde vorm.
Wij gebruiken Local Shared Objects, zoals HTML5 om informatie en voorkeuren inzake inhoud op te slaan. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te leveren, of om advertenties op basis van uw webbrowse-activiteiten weer te geven, gebruiken HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5 te verwijderen. 

 

Logbestanden

Net zoals de meeste websites verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld internetprotocol- (IP) adressen, type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens. We kunnen deze automatisch verzamelde en vastgelegde informatie combineren met andere informatie die we over u hebben verzameld. We doen dit om de aangeboden diensten, de analyses, de marketing, of de functionaliteit van de site te verbeteren.
 

Adverteren

We werken samen met een externe partner om advertenties op onze website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afwijzing niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen. 
 

Digitale vingerafdrukken

In het algemeen wijzen technologieën voor digitale vingerafdrukken een unieke identificatie of computer-id toe aan de computer van een gebruiker om uw computer te identificeren en te volgen. Toluna zal geen gebruik maken van technologie voor digitale vingerafdrukken (de Technologie) om uw persoonlijke informatie te verzamelen, of om uw online activiteiten te volgen, en zal het gebruik of beheer van uw computer niet verstoren of beïnvloeden of de instellingen of functionaliteit van uw computer niet aanpassen of wijzigen. Af en toe, in specifieke marktonderzoeksprogramma's zullen we de Technologie gebruiken om de integriteit van enquêteresultaten voor onze klanten te verzekeren. De Technologie zal openbaar beschikbare gegevens analyseren en gegevens die worden verkregen van de webbrowser van uw computer en van andere openbaar beschikbare gegevenspunten, inclusief maar niet beperkt tot de technische instellingen, de kenmerken en het IP-adres van uw computer gebruiken om een unieke identificatie te creëren die wordt toegewezen aan uw computer. De unieke identificatie is een alfanumerieke id. Om onze klanten bij te staan in het beschermen en verzekeren van de integriteit van enquêteresultaten, kunnen we (a) uw unieke identificatie koppelen aan of associëren met u en uw persoonlijke informatie; (b) uw unieke identificatie delen met onze klanten en met andere voorbeeld- en panelproviders; en (c) een unieke identificatie ontvangen of verkrijgen van een derde partij die aan u gekoppeld is, inclusief en zonder beperking van een voorbeeld- of panelprovider of onze klant; we verstrekken dergelijke informatie uitsluitend op samengevoegde en anoniem gemaakte basis aan derden (met inbegrip van onze klanten). Bovendien worden alle unieke identificaties die wij ontvangen of verkrijgen en die aan u gekoppeld zijn, beschermd volgens dit privacybeleid en indien wettelijk vereist vragen we u vooraf toestemming.
We zullen er alles aan doen om te verzekeren dat de Technologie veilig en beveiligd is en geen onnodige privacy- of gegevensbeveiligingsrisico's veroorzaakt, en zullen de Technologie gebruiken en distribueren op een professionele en ethische manier in overeenstemming met (a) dit privacybeleid, (b) alle andere verklaringen en/of openbaarmakingen van ons aan u en (c) de van toepassing zijnde wetten en praktijkcodes voor marktonderzoek.
In het geval dat we ontdekken of op de hoogte worden gesteld van onethische handelingen in verband met het gebruik van de Technologie, of dat de Technologie wordt gebruikt op een manier die inconsistent is met de verklaringen en/of openbaarmakingen van ons aan u of in overtreding is van de van toepassing zijnde wetten en codes, nemen wij onmiddellijk maatregelen om dergelijk onethisch gedrag te verbieden en het correcte beheer van de Technologie te verzekeren. 

 

Socialemedia-widgets

Onze website bevat socialemedia-functies, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk (en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd). Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemedia-functies en widgets worden door een derde partij of rechtstreeks op onze site gehost. Uw interactie met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt. 


Toegang tot uw informatie; ruimte voor diensten voor leden om gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen

Toluna zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke informatie bewaren. U kunt uw persoonlijke informatie openen, corrigeren of verzoeken om verwijdering ervan, of uw lidmaatschap beëindigen door u aan te melden bij uw ledenaccount. Wanneer u de instructies volgt, zal uw informatie automatisch worden bijgewerkt in onze database. Voor dit doel, en als u uw persoonlijke informatie niet kunt corrigeren via de Account, kunt u ons schrijven op het postadres dat aan het einde van dit privacybeleid staat, of contact met ons opnemen per e-mail op privacy@toluna.com. We zullen binnen redelijke tijd op alle verzoeken reageren.

Als u panellid bent en uw lidmaatschap beëindigt, zullen we uw persoonlijke informatie voor geen enkel doel meer gebruiken, maar in overeenstemming met onze back-upprocedures wordt uw persoonlijke informatie bewaard tot uw persoonlijke informatie in overeenstemming met ons beleid na verloop van tijd wordt vernietigd, en blijven we de beveiligingsprocedures en -technologieën gebruiken om uw persoonlijke informatie veilig te houden.
 

Opt-outbeleid

Wanneer u panellid wordt voor Toluna, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails waarin u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan enquêtes waarvan we denken dat ze passen bij uw ervaringen en achtergrond en demografische, statistische en andere informatie. We zorgen er automatisch voor dat u in aanmerking komt voor prijstrekkingen en uw persoonlijke informatie wordt gebruikt om uw persoonlijk prijsaccount op te zetten. Af en toe sturen we u per e-mail ook nieuwsbrieven waarmee we u op de hoogte houden van nieuwe functionaliteit of wedstrijden die we op onze site organiseren. U kunt in het account dergelijke e-mailberichten afwijzen (opt-out). 


Beleid inzake verwijderen/deactiveren

Als u ervoor kiest om uw lidmaatschap van Toluna te beëindigen, of ons te verplichten de verwerking van uw persoonlijke informatie te stoppen, kunt u uw lidmaatschap automatisch beëindigen door naar 'Account' te gaan en daar in de linkeronderhoek 'Unsubscribe Options' (Opties voor afmelden) te kiezen en vervolgens 'Cancel your account' (Uw account annuleren). Door de juiste instructies te volgen, wordt uw record gemarkeerd, zodat geen contact meer met u wordt opgenomen en u geen communicatie meer van Toluna ontvangt. Bovendien verliest u op het moment van uitschrijving nog niet opgevraagde tegoeden. In de meeste gevallen duurt het 2 tot 3 werkdagen om deze wijziging te verwerken, maar het kan twee weken duren om uw status af te ronden. In de tussentijd kunt u nog e-mail van ons ontvangen. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@toluna.com en vragen om te worden verwijderd. Via de e-mailkoppelingen op de site kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen met vragen of opmerkingen die u hebt. Elke e-mail die we ontvangen, wordt gelezen en persoonlijk beantwoord. Houd rekening met twee tot drie werkdagen voordat u antwoord krijgt.


Vragen of klachten

U kunt vragen of klachten met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie sturen naar onze Privacy-contactpersoon. We zullen klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht onderzoeken en proberen op te lossen. Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.
 

Beleid voor winnaars en privacygarantie

Panelleden en anderen die deelnemen aan enquêtes worden willekeurig geselecteerd om prijzen te winnen voor hun deelname aan enquêtes, polls en andere promoties. Alle winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht van hun prijs. Ga voor meer informatie naar onze pagina met voorwaarden. Contanten en andere toegewezen prijzen aan niet-panelleden worden onmiddellijk toegekend. Toluna zal de namen van winnaars op onze site en in onze eigen blogs en nieuwsbrieven publiceren. 

 

Melding van wijzigingen

Als we besluiten ons privacybeleid te veranderen, publiceren we die veranderingen in deze privacyverklaring op de startpagina of andere plaatsen die naar onze mening geschikt zijn, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en, eventueel, onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen; kijk er dus regelmatig naar. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hiervan via e-mail of door middel van een kennisgeving op onze startpagina op de hoogte stellen voordat de wijziging wordt doorgevoerd. 
 

Beveiliging

We nemen strikte maatregelen om te verzekeren dat elk aspect van uw informatie veilig wordt opgeslagen. De toegang tot alle gegevens is beperkt tot slechts een paar personeelsleden. De beveiliging van onze website wordt regelmatig gecontroleerd en er kan alleen toegang tot worden verkregen via ons wachtwoordbeleid. We vragen u nooit om financiële informatie, zoals uw creditcardgegevens of andere heel gevoelige informatie, zoals uw burgerservicenummer, om te gebruiken bij ons onderzoek. We kunnen echter door de wet worden verplicht om te vragen naar uw burgerservicenummer of een andere door de overheid verstrekte identificatie om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgevingen als u de ontvanger bent van beloningen voor het invullen van enquêtes. We maken gebruik van een SSL-encryptie voor het verzamelen en verzenden van dergelijke vertrouwelijke gegevens.
 

Zakelijke overdrachten

Naarmate ons bedrijf verder wordt uitgebreid, kan het zijn dat we activa kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties wordt het recht van Toluna om contact op te nemen met panelleden en de informatie die u vrijwillig hebt verstrekt in uw gebruikersprofiel, gezien als een van de bedrijfsactiva die kunnen worden overgedragen. Elke verkoop of overdracht van Toluna of uiteindelijk alle zakelijke activa, waaronder ons panel, kunnen uitsluitend worden overgenomen door een entiteit die ermee akkoord gaat te voldoen aan alle voorwaarden van ons privacybeleid. U krijgt per e-mail bericht en/of er wordt een duidelijk zichtbaar bericht op onze website geplaatst over een eventuele verandering van eigendom. 
 

Koppelingen

Af en toe bieden we bezoekers de mogelijkheid om vrijwillig een koppeling te maken met andere sites. Toluna controleert de inhoud en het effect van het privacybeleid van deze sites niet en is er niet verantwoordelijk voor. 
 

Single Sign-On

U kunt zich op onze website aanmelden met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens met ons te delen zoals uw naam en e-mailadres zodat ons inschrijfformulier automatisch wordt ingevuld. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te plaatsen en dit met anderen binnen uw netwerk te delen. 
 

Verwijzingen

Als u besluit om onze verwijzingsdienst te gebruiken om een vriend(in) over onze site te vertellen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw vriend(in). U moet zorgen dat uw vriend(in) u toestemming heeft gegeven om zijn/haar e-mailadres aan ons te geven, voordat u dit doet. Wij sturen uw vriend(in) dan een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt gevraagd om de site te bezoeken. We slaan deze informatie op met als enig doel dit eenmalige e-mailbericht te verzenden en het succes van ons verwijzingsprogramma bij te houden. Uw vriend(in) kan contact met ons opnemen via privacy@toluna.com om ons te verzoeken deze informatie uit onze database te verwijderen.

 

Contactpersonen toevoegen/importeren

Mits u daar toestemming voor hebt, kunt u contactpersonen importeren uit uw Outlook- of andere e-mailaccountadresboek om ze uit te nodigen voor lidmaatschap van onze site. We verzamelen de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de e-mailaccount waaruit u uw contactpersonen wilt importeren en zullen dergelijke contactinformatie in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf behandelen, dus is het belangrijk dat de mensen van wie u de contactgegevens importeert, u hiervoor toestemming hebben gegeven. Als u denkt dat een van uw contactpersonen ons uw persoonlijke informatie heeft gegeven en u wilt verzoeken om verwijdering van deze informatie uit onze database, kunt u met ons contact opnemen op privacy@toluna.com.

 

Mobiele toepassingen

Wanneer u onze mobiele toepassing downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het systeem en de prestaties van het apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, de apparaat-id en de statistische gebruiksinformatie van de hardware, zoals CPR, RAM, opslag en de app-versie. We gebruiken de informatie die we via onze mobiele app gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en de onderstaande bepalingen.
We sturen u van tijd tot tijd push-meldingen om u op de hoogte te stellen van enquetes en om u te vragen of u zou willen participeren in bepaalde markteting onderzoek studies in conformiteit met de privacy overeenkomst. Als u dit type communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u de meldingen op apparaatniveau uitschakelen. Om te zorgen dat u de juiste meldingen krijgt, moeten we bepaalde informatie verzamelen over uw apparaat, zoals het besturingssysteem en de gebruikersidentificatie.
 

Mobiele analysegegevens

We gebruiken mobiele analysesoftware om een beter begrip te krijgen van de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan gegevens registreren over de frequentie waarmee u de toepassing gebruikt, de gebeurtenissen die in de toepassing optreden, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens en waar de toepassing werd gedownload. We koppelen de gegevens die we in de analysesoftware opslaan niet aan eventuele persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de mobiele toepassing verstrekt. 
 

Geolocatie

We verzamelen uw op locatie gebaseerde informatie met het doel het land van de gebruiker te berekenen, zodat een bezoeker naar de site van het juiste land wordt geleid. We delen deze informatie uitsluitend met onze cartografieleverancier en uitsluitend met het doel u deze service te kunnen bieden.
U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor op locatie gebaseerde diensten door deze instellingen op apparaatniveau te wijzigen of ons een e-mail te sturen naar privacy@toluna.com
 

SMS

We maken rechtstreeks of via een derde een service beschikbaar die u kunt gebruiken om berichten te ontvangen op uw draadloze apparaat via een tekstberichtenservice (SMS Service). De standaardtarieven voor data en berichten zijn op alle sms-correspondentie van toepassing. Alle kosten komen voor uw rekening en u moet ze aan uw mobiele provider betalen. U verklaart dat u de eigenaar of gemachtigde gebruiker bent van het draadloze apparaat waarop de berichten worden ontvangen en dat u gemachtigd bent om de van toepassing zijnde kosten te betalen. Gegevens die van u worden verkregen in verband met deze sms-service, zijn mogelijk uw naam, adres, mobiele nummer, de naam van uw provider en de datum, tijd en inhoud van uw berichten. Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met dit beleid. Als de kosten op de factuur van uw draadloze account komen, kunnen we in verband hiermee uw provider uw van toepassing zijnde informatie geven. Uw draadloze provider en andere dienstverleners kunnen ook gegevens verzamelen over uw gebruik van uw draadloze apparaat, en op hun werkwijzen is hun eigen beleid van toepassing. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de sms-service wordt geleverd via draadloze systemen die radiosignalen (en andere middelen) gebruiken om communicatie te verzenden via complexe netwerken. U bent niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de ontvangst van sms-berichten, omdat de ontvangst afhankelijk is van een effectieve transmissie van uw netwerkoperator. Sms-berichtenservice wordt op 'AS IS'-basis verstrekt. We garanderen niet dat uw gebruik van de sms-service privé of beveiligd zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor een eventueel gebrek aan privacy of beveiliging die u kunt opmerken. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor voorzorgs- en beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en beoogde gebruik van de sms-service. U kunt zich op elk moment voor deze service uitschrijven door naar uw persoonlijke informatie te gaan en de optie “Ik ga ermee akkoord om enquêtes te ontvangen via SMS*” niet meer te selecteren in de Persoonlijke Informatie tab.

Wettelijke disclaimer

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie openbaar te maken indien dat wettelijk is vereist of wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat deze actie nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet of mee te werken aan een juridische procedure op onze website. 
 

Privacy van kinderen

Toluna zal niet opzettelijk informatie verzamelen van een jonger kind dan 13 jaar zonder toestemming van zijn/haar ouders, wettige voogd of volwassene die verantwoordelijk is voor de zorg van het kind. 'Jonge mensen' (mensen tussen 13 en 17 jaar) die in aanmerking komen, kunnen af en toe worden gevraagd deel te nemen aan ons tienerpanel. Wij voldoen aan COPPA, het 'programma voor een veiliger internet' van de EU en de ESOMAR-richtlijnen wat betreft enquêtes voor kinderen en jonge mensen.

 

Privacycontact

Privacy-officer
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
France
E-mail: privacyna@Toluna.com

OK
Annuleren
We werken eraan...
Wanneer je een foto upload, ziet onze site er beter uit.
Upload